Tel. 881723852


Piasek Żwir Kruszywa Sypkie Bydgoszcz Sprzedaż Wywóz Transport


Tel. 881723852

Oprócz usług koparką i koparko-ładowarką, nasza firma oferuje wywóz śniegu – oraz sprzedaż transport wywóz:

 • kamieni wapiennych, kamieni otoczaków
 • czarnoziemu
 • torfu
 • ziemi ogrodowej
 • gruzu
 • żużlu
 • gliny
 • żwiru
 • piasku
 • piasku do murowania
 • kruszyw np na podbudowę